Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

nailini
1765 3e7c
Reposted frommesoute mesoute viaikari ikari

August 16 2017

nailini
Nigdy się nie powstrzymuj. Bądź pewna czego chcesz od życia, mów co czujesz i nigdy nie obawiaj się być sobą. Nie zważaj na to co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich.
— J.A. Redmerski "Na krawędzi nigdy"
Reposted fromMissMurder MissMurder viafremde fremde
nailini
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący pokochałem.
— Mariusz Ziomecki "Lato nieśmiertelnych"
Reposted fromxalchemic xalchemic viafremde fremde
8618 29d7
Reposted fromAmericanlover Americanlover viacocciuella cocciuella
nailini
7440 9c14
Reposted fromeyelyn eyelyn viacocciuella cocciuella
nailini
Reposted fromFlau Flau
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viastonerr stonerr

August 15 2017

nailini
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viaaskman askman
nailini
nailini
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaikari ikari

August 14 2017

nailini
5502 337d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaID ID
nailini
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viapannalu pannalu
4951 8312 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viapannalu pannalu
nailini
- Wytrzymasz - powiedział. - Nawet wyobrażenia nie masz, ile można wytrzymać.
— Marek Hłasko, "Opowiadania"
nailini
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
0104 d97c 500

earsplittingtrumpet:

from R. Kikuo Johnson’s Night Fisher

Reposted fromdreamfulartist dreamfulartist viabzium bzium
4103 baa7 500

sixpenceee:

Incredibly couloured ivy on National Museum in Wroclaw, Poland taken by Anna Kowalów.

nailini
Reposted fromFlau Flau
nailini
Reposted fromFlau Flau
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl