Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2019

nailini
2448 df0b
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakatisz katisz
nailini
1283 a106 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viakatisz katisz
6729 d703 500
Reposted fromtwice twice viazupson zupson
nailini
1850 dffa
Reposted fromkarahippie karahippie viazupson zupson

November 09 2018

nailini
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAAZimna wojna (2018)
nailini
nailini
nailini
Reposted fromshakeme shakeme viaSenyia Senyia

November 08 2018

nailini
0527 68ea
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSenyia Senyia
nailini
3640 5805 500
Reposted fromhotstuff hotstuff viaLonePoProstu LonePoProstu
3488 2e8c 500
nailini
2282 933e 500
Reposted frombiru biru viaSenyia Senyia
nailini
nailini
Wyobrażam sobie, że gdy Ona umiera, my już tam wszyscy na Nią czekamy. W jasnym, słonecznym pokoju, stoimy w radosnym napięciu. Dziadek trzyma kwiaty. "Jesteś wreszcie..." Chcę wierzyć, że śmierć jest jak przejście z pokoju do pokoju. Uczepiłam się tej wizji i bardzo mnie koi. Moje noce nie mijają już samoistnie
— fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony viahavingdreams havingdreams
nailini
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viahavingdreams havingdreams
nailini
Spotkajmy się kiedyś. Porozmawiamy o tym, co czułam, gdy byłeś najważniejszym człowiekiem w moim życiu. Opowiem Ci o tęsknocie, której nie znasz. Dowiesz się czym była pustka - dziura w organizmie w kształcie Twojej duszy, niepozwalająca oddychać i zasypiać nocą. Zapewne nigdy nie wiedziałeś o istnieniu moich uczuć. Przyjdź, powspominamy stare dobre czasy, gdy jeszcze Ciebie kochałam.
— Alicja Kostrzak
Reposted fromtomowa tomowa viahavingdreams havingdreams
nailini
3348 596e 500
J.L. Wiśniewski
Reposted fromimbirimbir imbirimbir viahavingdreams havingdreams
nailini
7623 1959 500
Vienna, Austria
Reposted fromPoranny Poranny viaikari ikari
nailini
0101 c34f 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaikari ikari
nailini
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl