Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

nailini
2882 9a5a
nailini
1191 812b 500
doprawdy smutne
nailini
5268 764f
17/9/17
nailini
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapodprzykrywka podprzykrywka
1526 60a7
Reposted frombrumous brumous viapodprzykrywka podprzykrywka
nailini
- Chciałabym Ci coś powiedzieć..
- Też Cię kocham.
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
nailini
7594 d0c0
Reposted fromkarahippie karahippie viapannalu pannalu
nailini
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viapannalu pannalu

September 20 2017

nailini

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromlovvie lovvie viazmora zmora
5103 9dc9 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viagingerglue gingerglue
nailini
Reposted frombluuu bluuu viahanka hanka
7568 9e6d 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viazmora zmora
7129 ad1f
Reposted fromruthieful ruthieful viacocciuella cocciuella
nailini
Pretty nature
Reposted frombiru biru
nailini
7008 2e88 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaSenyia Senyia
nailini
9596 9aec 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaSenyia Senyia
nailini
Reposted fromNanaya Nanaya viaSenyia Senyia
nailini
5027 f615 500
Reposted fromFlau Flau
nailini
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamrrru mrrru
nailini
Lubię, kiedy ktoś rozumie mnie, wtedy jak nie mogę się wysłowić.
Reposted frommefir mefir viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl